Algemene voorwaarden voor het gebruik van IPHunter

Algemene voorwaarden ('Voorwaarden')

Laatst bijgewerkt: 6 december 2017

Lees deze Algemene voorwaarden ('Voorwaarden', 'Algemene voorwaarden') aandachtig door voordat u de IPHunter.info-website en / of API (de 'Service') gebruikt door IPHunter ('ons', 'wij' of 'onze') gebruikt ).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

abonnementen

Sommige delen van de Service worden gefactureerd op basis van een abonnement ('Abonnement (en)'). U wordt van tevoren gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis ('Factureringscyclus'). Factureringscycli worden maandelijks ingesteld.

Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het annuleert of IPHunter het annuleert. U kunt uw Abonnementsverlenging annuleren via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met de klantenservice van IPHunter.

Een geldige betaalmethode, inclusief creditcard of PayPal, is vereist om de betaling voor uw abonnement te verwerken. U zult IPHunter voorzien van nauwkeurige en volledige factuurinformatie inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en geldige betalingsmethode-informatie. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, machtigt u IPHunter automatisch om alle Abonnementskosten die via uw account worden gemaakt aan dergelijke betalingsinstrumenten in rekening te brengen.

Als automatische facturering om welke reden dan ook niet lukt, zal IPHunter een elektronische factuur uitgeven die aangeeft dat u handmatig, binnen een bepaalde deadline, moet doorgaan met de volledige betaling die overeenkomt met de factuurperiode zoals aangegeven op de factuur.

Veranderingen in vergoedingen

IPHunter kan naar eigen goeddunken en op elk moment de Abonnementskosten voor de Abonnementen wijzigen. Elke wijziging van het abonnementsgeld wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringscyclus.

IPHunter zal u van een redelijke voorafgaande kennisgeving op de hoogte brengen van elke wijziging in Abonnementskosten om u de gelegenheid te geven uw Abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Als u de Service blijft gebruiken nadat de wijziging van de Abonnementskosten van kracht is geworden, gaat u ermee akkoord het gewijzigde bedrag van de Abonnementskosten te betalen.

Restitutie

Bepaalde terugbetalingsverzoeken voor abonnementen kunnen door IPHunter per geval worden bekeken en naar eigen goeddunken van IPHunter worden ingewilligd.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of services die geen eigendom zijn van of worden beheerd door IPHunter.

IPHunter heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent en stemt u ermee in dat IPHunter niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u contact met ons opnemen.

Toepasselijk recht

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

GARANTIEDISCLAIMER

ONZE WEBSITE / SERVICE WORDT GEBRUIKT ALS ZODANIG, ZOALS BESCHIKBAAR, MET ALLE FOUTEN, ZONDER VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE SOORT, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJ DOEN SPECIFIEK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN ELK SOORT, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW BETROUWBAARHEID OP DE SERVICES EN / OF DE MATERIALEN OP EIGEN RISICO IS.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN ENIGE SOORT, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE / SERVICE.

schadeloosstelling

U stemt ermee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot honoraria van advocaten), die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van onze website.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen dit ten minste 15 dagen van tevoren kenbaar te maken voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar ons goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze revisies van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Neem contact op

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze voorwaarden.