authenticatie - Frauduleuze verkeersdetector

authenticatie

Hoe te authenticeren met de API

Nadat een plan is geregistreerd in IPHunter, hebt u toegang tot een API-sleutel die u de toepassing moet opsturen wanneer u een IP raadpleegt. Deze API-sleutel moet deze in de kopteksten van het verzoek verzenden, zodat ze zich registreren als uw verzoeken en we ze correct kunnen volgen.
De methode die we gebruiken is GET .

Voorbeeldverificatie in PHP

<?php
$headers = [
    'X-Key: APIKEY',
];
$ip = '148.56.53.217';
$ch = curl_init("https://www.iphunter.info:8082/v1/ip/".$ip);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Dit is slechts een voorbeeld van wat de stappen zijn om een verzoek te verifiëren. Heel eenvoudig: gebruik de GET-methode, roep ons eindpunt op en verzend als kop de X-Key die we in het verworven plan hebben gegenereerd.